Popcorn machine gebruiksaanwijzing

springkasteel-huren
Dit popcorn apparaat is uitsluitend bedoeld om popcorn te produceren.

In gebruik stellen van het popcorn machine:

 • Het toestel mag nooit onder water worden gedompeld. Plaats het apparaat op buffet hoogte en op een stevige vlakke ondergrond, zodanig dat het geen schade aanricht bij eventuele lekkage.
 • Steek de stekker in een geaard stopcontact 220-240 Volt, welke aan de nationaal en plaatselijk geldende voorschriften dient te voldoen. Let op: Het verbruik is maximaal 1500 Watt. Houdt er rekening mee dat het apparaat tijdens gebruik heet kan worden.

Gebruiksaanwijzing:

 • Zet de knop POWER rechts boven aan de machine op stand “on”. Deze knop dient voor het inschakelen van de verlichting en het in bedrijfstellen van de verwarmingsplaat op de bodem van het popcorn toestel.
 • Vul een maatbeker met 50ml. olie. Doe dit in de ketel en zorg ervoor dat de bodem van de ketel bedekt is met olie. Zet de knop OLLA op stand “on”. Deze knop dient voor het inschakelen van de motor, deze zorgt ervoor dat de spatel in de ketel begint te draaien en voor het verwarmen van de ketel.
 • Wacht tot de olie warm is, dit duurt ongeveer 4 a 5 minuten, er komt dan damp uit de ketel.
 • Vul de ketel met 150gram maïs. Let erop dat de olie in de ketel reeds heet is.
 • Na enkele seconden begint de mais te ploffen en krijgt u popcorn.
 • Als 95 % van de maïs klaar is, zet dan ook de motor uit de ketel kan dan worden omgedraaid, de popcorn wordt dan op de verwarmingsplaat op gevangen.
 • Hierna kunt U weer opnieuw beginnen.
 • Zet de knop OLLA op “of” (uit) als er niet gepopt wordt.

Na gebruik:

 • Schakel het apparaat uit en haal de stekker uit het stopcontact.
 • Laat het apparaat afkoelen
 • Haal de overtollige olie en popcorn uit het apparaat (pas op: de olie is heet).
 • Maak het apparaat daarna goed schoon. Gebruik hierbij geen schurende middelen.
 • Let er ook op dat het apparaat niet wordt ondergedompeld in water en vermijd voor zover mogelijk contact met water bij de electrische onderdelen

Belangrijk:

 • De tijd geven om het machine op te warmen zoals beschreven in de handleiding.
 • Men moet na gebruik de machine terug proper meegeven en je mag geen gebruik maken van schurende middelen.
 • Men kan kiezen voor het toestel te laten reinigen door ons met een meerprijs van 20€.
 • Dit bedrag zal ook aangerekend worden indien het toestel niet proper is .
springkasteel-huren
Popcorn Tafelmodelh